Vangedal Design - Gl. Nykøbingvej 80 - 4572 Nr. Asmindrup - Tlf.: 40451175